SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLİĞİ BİRLİKTE BAŞARALIM

17.10.2020
16
SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLİĞİ BİRLİKTE BAŞARALIM

Gıda Bankacılığı Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne dek 85 ton erzak, 9000 çocuğa oyuncak, 800 koli hijyen seti, 3000 kişiye bayram yardımı, 8500 aileye temel ihtiyaç yardımı yaparak ihtiyaç sahibi binlerce aileye, hayatlarında yeni bir umut olmak adına dokunuşlarda bulunduk. İlk günden bugüne en büyük gayemiz bu sayıyı hep daha ileriye taşımak oldu. Bizler kendi çabalarımız ile bu sayılara ulaşabildiğimizi, hayatlarına dokunabildiğimiz aileleri gördükçe siz değerli bağışçılarımızın da desteği ile çok daha fazla sayıda hayata sihirli dokunuşlar yapmak üzere yola çıkmayı kendimize hedef belirliyoruz. İstiyoruz ki iyilik, paylaştıkça çoğalsın. Çoğaldıkça yayılsın.

Son elli yıldır dünya üzerinde büyük bir refah artışı gerçekleşmesine rağmen yoksulluk çağımızın en çetin problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 18 milyon insan yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı çok erken yaşta hayatını kaybetmektedir. Bu rakam toplam insan ölümlerinin üçte birine eşittir. Her gün 34.000’i beş yaşın altında çocuklar olmak üzere 50.000 insan yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Dünya Bankası tarafından yapılan “ 2005 Yılı Uluslararası Karşılaştırma Programı” (ICP) sonuçlarına göre, 2005 yılı itibariyle sadece gelişmekte olan ülkelerde 1,4 milyar kişinin günde 1,25 dolardan daha az bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığı tahmin edilmektedir. UNICEF verilerine göre de her gün 30 bin çocuk yetersiz beslenme ve buna bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Yoksulluk sadece parasal olarak ele alınmamalıdır. Geniş anlamda düşünüldüğünde yoksulluk; kişi başına düşen milli gelirin azlığının yanında, ortalama ömür, okuma yazma oranı, beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanamama ve temiz içme suyundan mahrum olma durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Gıda bankacılığı alanında çalışmaları bulunan The Global FoodBanking Network’te yer alan bazı istatistiklere göre;

  • Dünya üzerinde 925 milyondan fazla insan yeterli yiyeceğe sahip değil, bu da her 7 insandan birinin açlık çektiği anlamına gelmekte,
  • Açlık ve sağlıksız beslenme dünya üzerinde insan sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden, açlık sebebiyle her  yıl ölenlerin sayısı AİDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısının toplamını geçmekte,
  • Her gün 16.000’e yakın çocuk açlık ve ilgili nedenlerden ölmekte,
  • Kronik olarak aç olan insanların yaklaşık %60’ını kadınlar ve toplam rakamın beşte birini beş yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır.

 Yoksulluk tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de göz ardı edilemeyecek bir sorundur. 1980’li yıllar sonrasında Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk artış göstermiştir. Türkiye’de son yıllara kadar yoksullukla mücadelede dolaylı yöntemler hâkim olmuştur. Fakat dolaylı yöntemlerin yetersiz olduğunun anlaşılması ile doğrudan yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu amaçla bir takım sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. Gıda bankacılığı da bu faaliyetlerin en önemli uygulamalarının başında gelmektedir.

Gıda Bankacılığı olarak bizler açlığın önlenmesi konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi yönünde faaliyetlerde bulunurken, ihtiyaç sahibi yoksulların ihtiyaç duyduğu sağlıklı gıdayı ve diğer yakacak, temizlik, giyim maddelerini onlara ücretsiz olacak şekilde ulaştırmaktayız. Hedef kitlemiz, açlıktan etkilenen yaş, ırk, siyasi görüş, inanç veya cinsiyet ayrımı yapılmadan bütün yoksul ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kapsar. Bizler el birliğiyle birlikte ülkemizdeki açlıkla mücadeleye katkımızın büyük oranda artacağına inanıyoruz. Sizleri, birlikte yapacağımız en ufak yardımın bile belki de kendimizi yerine koyamadığımız ihtiyaç sahibi bir çocuğun hayatını değiştirebileceğinin farkına varmaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki eller çok olunca yükler hafifleşir.

Çıktığımız bu yolda az-çok demeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatlarına dokunmaya sizlerin desteği ile güçlenerek devam etmek istiyoruz. Unutmamalıyız ki, bir gün herkes muhtaç duruma düşebilmekte ve kendisine uzanan en ufak yardım eli ile ayağa kalkabilecek güce ihtiyaç duyabilmektedir. Yaşanan gelir adaletsizliğini sizlerin desteği ile dengelemek istiyoruz. Evine, çocuklarına aldığı yiyecek ve oyuncakların mutluluğu ile giden bir babanın yüzündeki gülümsemeye, içindeki mutluluğa vesile olmanın heyecanı ile sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Gelin sürdürülebilir iyiliği birlikte başaralım.