GIDA BANKACILIĞININ SOSYAL AVANTAJLARI

28.09.2020
35
GIDA BANKACILIĞININ SOSYAL AVANTAJLARI

Gıda bankacılığı projelerinde sivil toplum kuruluşları azımsanamayacak bir öneme sahiptir. Ürünlerin dağıtılmasında ihtiyaç sahiplerinin bulunması ve gıdaların onlara ulaştırılmasında köprü görevi gören vakıf ve dernek gibi sivil kuruluşlarda gıda bankacılığı organizasyonunun kesinlikle olması gerekir. Gıda bankacılığı projesinin içerisinde olmak sağlayacağı ekonomik faydanın dışında birtakım sosyal avantajlar da sağlamaktadır.

Gıda bankacılığının amaçlarından biri toplumda yaşayan kişilerin refah düzeyini artırmak ve oluşan mevcut düzeyi korumaya gayret etmektir. İhtiyaç sahiplerine gıda bankacılığı aracılığı ile ya İHH Derneği’nde olduğu gibi koli yardımı ile ya da Vuslat Derneği’nde olduğu gibi bir market vasıtasıyla el uzatan sivil toplum kuruluşları kişilere sağladıkları imkanlarla toplumsal fayda sunmaktadırlar.

Toplumdan aldığını topluma geri veren; faaliyetlerini sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda sürdüren işletmeler tüketiciler ve müşteriler gözünde değerli bir konuma gelmektedirler. Sosyal alanda yapılan yardımlar, bağışlar ve bunlar gibi çalışmalar toplum taraşından önemsenir ve konuşulmaya başlar. Konuşuldukça kişiden kişiye duyulur ve bu da toplum olarak isim yayılmış olduğundan dolayı da güven ve itibar kazanılmasına yardımcı olur. Örneğin, Deniz Feneri Derneği ya da TİDER Derneği gibi dernekler toplum tarafından güven ve itibar dayanmış isimleri duyulmuş derneklerdir.

Sivil toplum kuruluşları işlerini amaçlarına uygun yapmalıdırlar. Sosyal sorumluluk ile oluşturulan güçlü bir imaj işletmelerin diğer benzer kuruluşlar arasından ayrılıp özgün ve güvenilir bir imajla insanların güvenini kazanıp piyasada etkin bir yer edinmesinde etkin rol oynar. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etme, işletmelerin toplumdaki imajlarını yükseltmelerini sağlamaktadır. Örneğin İHH Derneği, Vuslat Derneği gibi derneklerin isimlerinin duyulması yaptıkları projelerle oluşturdukları güçlü imajları ile güvenilirlik kazanmışlardır.

Sivil toplum kuruluşları arasında başarılı işletmeler sadece sundukları ürün ve verdikleri hizmetle değil aynı zamanda topluma sağladıkları katkılar ile de farklılık oluşturmaktadırlar. Çünkü hem saygınlık hem de topluma katkı konusunda yarar sağlamak isteyen kuruluşlar toplumsal saygınlık kazanmanın kurumun değerini daha çok artırdığını bilmektedirler. Toplumsal konularla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar ve hizmetler diğer müşterilerle kurulan ilişkinin derinliği, yoğunluğu ve yakınlığını artırmaktadır.

Gıda bankacılığının da içine dahil olduğu sosyal sorumluluk projelerinde yer alan müşteriler, çalışanlar, yöneticiler, projenin tamamında herhangi bir alanda görevi olan ve hatta birlikte iş yapılan diğer kurum ve kuruluşlar açısından da manevi bir duygu tatminliği aracıdır. Toplumda maddi tatminin insanlara verdiği güven bir yana manevi tatmin de kendilerini huzurlu ve yaptıkları işleri severek yapmalarına katkı sağlamaktadır.

Günümüzde yoksulluk, dünyanın çeşitli her yerinde ne kadar gelişmiş olursa olsun çoğu ülkenin ortak problemidir. Gıda bankacılığı da yoksullukla mücadele, toplum şartlarını iyileştirme ve refah düzeyini artırma gibi amaçlar taşıdığından hem ihtiyacı olan kişilere yardım ederek yoksulluğun giderilmesine hem de elde hazır olarak var olan kaynakların herhangi bir kayba uğramadan, israfa fırsat vermeden değerlendirilmesi ile yakından ilgilidir.