Gıda Bankacılığı

GIDA BANKACILIĞI VERGİSEL AVANTAJLARI

17.10.2020
572
GIDA BANKACILIĞI VERGİSEL AVANTAJLARI

Gıda Bankacılığı Vergisel Avantajları, Gıda Bankacılığı vergi sistemimizde yer alan sosyal nitelikli teşviklerden birisidir.

Sivil toplum kuruluşları olan dernekler sağlık, eğitim, sosyal yardım gibi arzın talebi karşılanamadığı alanlarda toplumun ihtiyaçlarına yönelik yerine getirdikleri  hizmetlerle kamu otoritesi tarafından üretilen sosyal politikanın uygulayıcıları arasında yer almakta, bu şekilde sosyal politikaya yapılan katkı ülke refahı üzerinde yükseltici etki yaratabilmektedir. Derneklerin söz konusu rollerini yerine getirebilme düzeyi mali güçleriyle doğru orantılı olarak gerçekleşmekte; bu nedenle, devlet tarafından yerine getirilen bazı kamu hizmetlerine ilişkin yükün bir bölümünün dernek ve vakıflar tarafından üstlenilmesi anlamına gelen sistem, çeşitli mali araçlarla desteklenen bir kamu politikası niteliği kazanmaktadır. Bu kapsamda, dernek ve vakıflara ve bunlara maddi destek sağlayan mükelleflere yönelik yapılan vergi avantajları sivil toplum örgütlerinin desteklenmesine yönelik kamu politikası araçları arasında önemli bir işlev üstlenmektedir.

Gıda bankacılığı sistemi kapsamında dernek ve vakıflara bağışlanan ticari işletmeye dahil gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, söz konusu bağışlara ilişkin bilgilere yıllık vergi beyannamelerinde yer verilmemekte; dolayısıyla, gıda bankacılığı sistemine sağlanan vergi avantajlarına ilişkin olarak hazinece üstlenilen maliyetin tespiti mümkün olmamaktadır. Türk Vergi Sistemi’nde, ticari işletmeye dahil olup olmadığına bakılmaksızın, gıda bankacılığı sistemi kapsamındaki bağışların tamamının beyanname üzerinde indirimine yönelik düzenleme yapılması suretiyle, sisteme vergi avantajları aracılığıyla sağlanan katkının boyutu belirlenebilir. Bu şekilde elde edilecek veriler, gıda bankacılığına ilişkin uygulanan kamu politikasının geliştirilmesinde işlevsel bir role sahip olabilir. Vergi mükelleflerinin sivil toplum çalışmalarında etken olmasını sağlayan Gıda Bankacılığı sistemi, bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin temel insanı tüm gereksinimlerini kapsamaktadır.

Gıda Bankacılığı Vergisel Avantajları bununla da bitmemektedir. Sosyal marketler üzerinden yürütülen Gıda Bankacılığı sistemi ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaçlarına göre ihtiyaçlarını temin etmesine imkan sağlayabilmektedir.

İsmini açıklamak isteyen vergi mükellefleri yaptıkları yardımları şirket politikalarının içine sokarak yardımsever bir şirket profili ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın doğal olarak yardımsever yüzlerini ön plana çıkarma durumu olmaktadır.Sivil Toplum politikalarıyla uyuşan bu çalışmalar şirket içi de katma değer sağlayabilmektedir. Kendi çalışanlarına yardım amaçlı böyle bir yol izleyen vergi mükellefleri de olabilmektedir . Çok açık ki Gıda Bankacılığı Vergisel  Avantajları çok yönlü pozitif sonuçlar vermektedir.