Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı Muhasebe Kaydı

Gıda Bankacılığı Muhasebe Kaydı

Bağışa konu olan mal bedeli Vergi Usul Kanunu (VUK)’ nun 232. Maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bağış yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerine ait bilgiler faturaya eksiksiz olarak yazılacak ve bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Faturaya “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” yazılması zorunludur.