Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı KDV

Gıda Bankacılığı KDV

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan teslimler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında kısmi istisnadır. Kanun’un 17/2-b maddesinin “…fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan (5281 sayılı Kanunun 43/14-a maddesiyle değişen ibare; Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi” hükmü uyarınca gıda bankacılığı kapsamında yapılan teslimlere sosyal amaçlı istisna olarak vergi avantajı tesis edilmiştir.