Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı KDV İndirimi

Gıda Bankacılığı KDV İndirimi

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak olan faturalandırmada 3065 sayılı kanun gereğince “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması zorunludur. Öte yandan aynı Kanunun indirilemeyecek katma değer vergisini düzenleyen 30. maddesinin “a)Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,” hükmü uyarınca gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan iktisadi kıymetlerin imal ya da iktisabında yüklenilen KDV indirime konu edilemeyecektir. Yüklenilen KDV, Kanun’un 58. maddesinin “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmü uyarınca ticari kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider olarak dönem kazancının tespitinde dikkate alınacaktır.