GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLAR

23.09.2020
23
GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLAR

Türkiye’de Gıda Bankacılığı

Gıda bankacılığı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1967 yılında ortaya çıkmıştır. Günümüz itibari ile ABD’de, diğer ülkelerden daha farklı uygulamalar bulunmaktadır. Amerika’daki her eyalette farklı bölgelere yayılmış 200 büyük ölçekli gıda bankası vardır.

Türkiye’de fakirlikle mücadele çok önemli bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu sorunlar ile mücadele etmek adına gıda bankacılığı uygulanması yayılmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk defa Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın girişimleri sonucu 20 Ocak 2004 tarihinde Diyarbakır’da başlatılmıştır.

Günümüze baktığımız zaman gıda bankacılığı yapan kurumların genel olarak bireysel hareket ettiği görünmektedir. Çeşitli dernek ve vakıflar örneğin; Deniz Feneri, İHH Derneği, Vuslat Derneği, TİDER derneği gibi dernekler Türkiye’de gıda bankacılığı yapan derneklere örnek verilebilir. Kurumlar, bireysel olarak imkânlarının yettiği şekilde elde ettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için çaba sarf etmektedirler. Gıda bankacılığı dernekleri ve vakıfları yürüttükleri bu organizasyonlarda bir gıda marketi oluşturabilir ya da kendi hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahibi olan yahut doğal afete maruz kalmış kişilere ulaştırabilirler. Türkiye’de İHH Derneği ve Deniz Feneri Derneği kendi hazırladıkları gıda kolileri ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışırken; Vuslat Derneği ve TİDER Derneği kendi oluşumları olan gıda marketleri aracılığı ile yardıma ihtiyacı olan kişilere çeşitli imkânlar sunmayı amaçlar.

Gıda bankacılığı oluşumu her geçen gün daha çok öğrenilerek yayılmaya başladığı için rekabetin çok yoğun yaşandığı pazarlarda işletmeler, sosyal sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Rekabet zelzelesine kapılıp üstlerine düşen görevleri yerine getirmeyen dernek ve vakıflar amacının dışına çıktıkları an gıda bankacılığının da amaçlarının dışında kalacaklardır. Değişime ayak uyduran, gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacı ile harekete geçenler ise sosyal sorumluluk uygulamaları ve planlı stratejileri sayesinde bu pazarda kalıcılıklarını sağlayacaklardır.

 Gıda bankacılığının temelinde ihtiyaç sahiplerine, zorda kalan insanlara, ekonomik güç yetersizliği çeken veya işsizlere, doğal afet mağdurlarına yardım etmek olduğu için gıda bankacılığı ile uğraşmak isteyenlerin bu işi sadece maddi kazanç sağlayacakları bir olgu olarak görmemeleri, inandıkları bir uğraş, toplumun yaşam standartlarını gelişmeye yardımcı ve dünya gelişimine katkı sağlayacak bir organizasyon olduğunun bilincinde olması gerekir. Yoksulluğun azaldığı bir ülkede avantaj sadece ihtiyaç sahiplerinin değil ülkelerin gelişmesi içinde oldukça önemlidir.

Biz Gıda Bankacılığı – Sosyal Market olarak, tüm içtenliğimizle ihtiyaç sahibi ailelere bir parça umut, gülen bir yüz kazandırmak adına daha fazla insanın yüzünün gülmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için buradayız. Mutsuz, verimliliği ve motivasyonu düşmüş bir toplum değil, geleceğe umutla ve mutlulukla bakan bir toplum için hep sizin yanınızda olacağız. Sizlerin de aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere bir ışık olmak için her geçen gün daha çok çalışacağız. İyilik her zaman kazanır…